Item - Sticker_Arbeitersportspiele

Original Digital object not accessible

Područje identiteta

Signatura

Naslov

Sticker_Arbeitersportspiele

Datumi

  • 1981 (Creation)

Razina opisa

Item

Obujam i medij

1 Sticker

Područje konteksta

Ime stvaratelja

Povijest arhivskog gradiva

Područje sadržaja i strukture

Opseg i sadržaj

Der Aufkleber verweist auf die Arbeitersportspiele am 30. und 31. Mai 1981 in Innsbruck. "Bratstvo Jedinstvo" steht für Gemeinschaft bzw. Brüderlichkeit.
Meist erfolgte die Finanzierung der Spiele durch das jugoslawische Konsulat in Wien und durch private Sponsoren. In diesem Fall durch die "Gemeinschaft jugoslawischer und österreichischer Banken". Jugoslawische Banken, wie die Ljublanka Banka (Belgrader Bank) boten Arbeitsmigrant*innen oftmals spezielle Sparmodelle an und unterstützten jugoslawische Vereine.

Dopune

Sustav razmještaja

Područje uvjeta dostupnosti i korištenja

Uvjeti koji određuju dostupnost

Uvjeti koji određuju reprodukciju

Jezik gradiva

Pismo gradiva

Napomene uz jezik i pismo

Pronalaženje pomagala

Izradi obavijesno pomagalo

Područje povezanog gradiva

Postojanje i mjesto originala

Postojanje i mjesto kopija

Povezane jedinice opisa

Povezani opisi

Područje napomena

Alternativni identifikator(i)

Pristupnice

Pristupnice predmeta

Pristupnice mjesta

Pristupnice imena

Pristupnice žanra

Područje kontrole opisa

Digital object (Master) područje prava

Digital object (Reference) područje prava

Digital object (Thumbnail) područje prava

Područje akcesije

Povezani predmeti

Povezane osobe i organizacije

Povezani žanri

Povezane mjesta