Унесите ID сачуване међумеморије који би желели да учитате. У менију "Радња" наведите, желите ли спојитисачувану међумеморију са уносима у тренутној међумеморији или спојити (заменити) тренутну међумеморију са сачуваном.

Учитај међумеморију

Load options