Upiši ID spremljenog međuspremnika kojeg želiš učitati. U izborniku „Radnja” navedi, želiš li sjediniti snimljenu međumemoriju s unosima u trenutačnom međuspremniku ili zamijeniti (prepisati) trenutačni međuspremnik sa spremljenim.

Učitaj međuspremnik